Pierwszy Plan Finansowy COLWAY


Status dystrybutora ,,MAŁA ORGANIZACJA''
KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SPRZEDAŻY WŁASNEJ DYSTRYBUTORA
Przy narastających obrotach % Zniżki od Twojego Menedżera
RABAT
0 - 2600pkt30%
2601 - 5200pkt34%
5201 - 7800pkt38%
7801 - 10400pkt42%
powyżej 10400pktnominacja na Menedżera COLWAY z prawem bezpośredniego zakupu w firmie z rabatem 42% i innymi korzyściami finansowymi z tym związanymi

Status Menedżera
KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SPRZEDAŻY WŁASNEJ MENEDŻERA
Menedżer COLWAY Menedżer COLWAY Menedżer COLWAY Menedżer COLWAY - Lider Menedżer COLWAY - Lider
Marża przy sprzedaży detalicznej 42%42%42%42%42%
Międzymarża przy odsprzedaży Dystrybutorowi z obrotem od 0pkt do 2600pkt 12%12%12%12%12%
Międzymarża przy odsprzedaży Dystrybutorowi z obrotem od 2601pkt do 5200pkt 8%8%8%8%8%
Międzymarża przy odsprzedaży Dystrybutorowi z obrotem od 5201pkt do 7800pkt 4%4%4%4%4%

KORZYŚCI
KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SPRZEDAŻY WŁASNEJ MENEDŻERA
PROWIZJE Z GENERACJI / POZIOMU
Warunki do spełnienia Kwalifikacja 2600 pkt + 1 lub 2 menedżerów w 1 generacji Kwalifikacja 2600 pkt + 3 lub 4 menedżerów w 1 generacji Kwalifikacja 2600 pkt + 5 i więcej menedżerów w 1 generacji Kwalifikacja 2600 pkt + 5 i więcej menedżerów w 1 generacji + obrót 100 000 - 199 000 pkt w 7 poziomach Kwalifikacja 2600 pkt + 5 i więcej menedżerów w 1 generacji + obrót 200 000 pkt w 7 poziomach
17%7%7%7%7%
26%6%6%6%6%
34%4%4%4%
43%3%3%3%
53%3%3%3%
62%2%2%
71%1%1%
1% Nadprowizja z punktów w 7 poziomach*2% Nadprowizja z punktów w 7 poziomach*
* od nadprowizji odlicza się nadprowizje Waszych Menedżerów

O P I S / L E G E N D A:

Pierwszy Plan Finansowy COLWAY jest jednym z najprostszych i najbardziej przejrzystych w network marketingu światowym. Widać w nim bowiem cały podział przychodów, jakie przynosi obrót handlowy Organizacji. Widać także skąd się konkretnie bierze każda wypłata prowizji. Jest to również najbardziej hojny dla Uczestników podział wpływów, jaki gdziekolwiek w sektorze MLM praktycznie wdrożono. Nie przewidziano w nim żadnych rezerw. Np. na rozwój międzynarodowy.

Aż 70% wartości katalogowej produktów wraca w tej sytuacji do uczestników Sieci. 42% w postaci rabatów, 26% w postaci prowizji za obrót struktury i 2% w postaci nadprowizji. Procenty prowizji i nadprowizji naliczane są tu w punktach przeliczanych z cen katalogowych (sugerowanych cen detalicznych), a nie od cen zakupu ! Czyni je to bardzo wysokimi. Przy relatywnie wysokiej kwalifikacji prowizyjnej przychód pasywny Menedżera pojawia się w tym Systemie niezwykle szybko i jest znaczny.

Charakterystyczna dla Pierwszego Planu Finansowego COLWAY jest zasada nieutracalności raz uzyskanych przywilejów. Też unikatowa w marketingu sieciowym. Dotyczy ona wszystkich elementów planu. Uzyskanych raz rabatów i warunków systemowych. Jedynym elementem wymagającym powtarzania (tylko od Menedżera chcącego pobrać prowizję) są comiesięczne kwalifikacje prowizyjne – cegiełki systemu wypłat.

 

 

D E F I N I C J E:

Dystrybutor – uczestnik Sieci, wprowadzony przez innego Dystrybutora lub Menedżera, któremu przysługuje 30 % rabat, zwiększany przy obrotach liczonych narastająco.

Menedżer – Dystrybutor nominowany za poczynione obroty 10400 pkt, uprawniony do bezpośrednich zakupów w COLWAY i prowizji za obroty innych Menedżerów.

Generacja/poziom – generacje Menedżerów, za obroty których naliczane są prowizje. Premiowane w tym systemie są obroty generacji 1-7.

Kwalifikacja – minimalny miesięczny obrót Menedżera (liczony w wartości punktowej przeliczanej z sugerowanych cen detalicznych produktów), kwalifikujący go odbioru prowizji za obrót w generacjach menedżerskich pod nim (1-7). Kwalifikacja w tym systemie nie obliguje Menedżera do jakiejkolwiek osobistej sprzedaży produktów. Może być on wyłącznie zaopatrzeniowcem Dystrybutorów w swojej „Małej Organizacji”.

„Mała Organizacja” – grupa Dystrybutorów zaopatrywana w produkty COLWAY przez Menedżera. To Menedżer zaopatruje Dystrybutorów, awansuje ich rabatowo i doprowadza do statusu Menedżera.

Prowizje z Generacji/Poziomów – premie naliczane w podanych procentach liczonych od wartości katalogowych (cen detalicznych rekomendowanych) pomniejszonych o VAT.

„X” Menedżerów w 1 Generacji - nie oznacza w Pierwszym Planie Finansowym Colway wymogu jakiejkolwiek aktywności tych Menedżerów. Nigdy. Jedynym warunkiem systemowym (wymogiem od rangi) jest ich jednorazowe zaistnienie.

Lider – Menedżer uprawniony do nadprowizji 1% lub 2 %. Tak samo wg. wartości punktowej przeliczanej z cen katalogowych (detalicznych rekomendowanych) produktów pomniejszonych o VAT.

Pkt - punkt przeliczeniowy OBECNIE 1 pkt = 1 zł netto.Z Drugim Planem Finansowym Colway zapoznasz się na www.colwayinternational.com